تاریخ برگزاری
۲۹ مهرماه الی ۲ آبان‌ماه
مکان رویداد
نمایشگاه بین‌المللی - شهر آفتاب
با ما تماس بگیرید
88872154-88872336
یک ایمیل برای ما بفرستید
[email protected]