• نمایندگان مجلس شورای اسلامی
  • سفرای کشورها
  • اتاق های بازرگانی
  • سازمان‌ها، ارگان‌ها، اتحادیه ها و تشکل‌های مرتبط با صنعت هتل
  • مدیران هتل‌های زنجیره‌ای، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها و اماکن اقامتی و گردشگری سراسر کشور
  • ادارات کل میراث فرهنگی استان ها، هلدینگ های گردشگری و مراکز گردشگری علمی – فرهنگی
  • هیأت‌های تجاری داخلی و خارجی از کشورهای هدف(عراق، افغانستان، آذربایجان و …)
  • نشریات، هفته نامه‌ها، کتاب‌ها و وب‌سایت‌ها تخصصی مرتبط با صنعت
  • آموزشگاه ها و مراکز علمی مرتبط با صنعت