تجهیزات

نوع کالا/ خدمات مبلغ مبلمان 13،350،000 ریال صندلی مدیریتی 2،850،000 ریال  صندلی بار 1،500،000 ریال صندلی چرم 1،350،000 ریال میزگرد 2،100،000 ریال میز بار 2،850،000 ریال کانتر 2،850،000 ریال  ویترین 2،850،000 ریال  تلوزیون 42 اینچ تلوزیون 60 اینچ 13،350،000 ریال 18،000،000 ریال ادامه مطلب