رویدادها

رویدادها

مسابقه کام کوک​

مسابقه کام کوک

1.

دومین دوره مسابقه هیجانی شیرینی پزی با حضور بزرگان شیرینی پزی به همراه جوایز ارزنده در دومین نمایشگاه هتلیتی شو برگزار خواهد شد

برای اطلاعات بیشتر با ستاد برگزاری تماس حاصل فرمایید.

مسابقه بزرگ
شریرینی پزی
کام کوک
هتلیتی شو 2019

مسابقه خانه داری

مسابقه خانه داری

2.

دومین دوره مسابقه تخصصی خانه داری با حضور بزرگان صنعت هتل و هتلداری برگزار خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر با ستاد برگزاری تماس حاصل فرمایید.

مسابقه بزرگ
خانه داری
هتلیتی شو 2019

مسابقه میزبانی

مسابقه میزبانی

3.

مسابقات میهمان نوازی برتر و نوشیدنی برای اولین بار در نمایشگاه هتلیتی شو برگزار خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر با ستاد برگزاری تماس حاصل فرمایید.

مسابقه نوشیدنی

مسابقه نوشیدنی

4.

مسابقات میهمان نوازی برتر و نوشیدنی برای اولین بار در نمایشگاه هتلیتی شو برگزار خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر با ستاد برگزاری تماس حاصل فرمایید.

سمینار تخصصی

سمینار تخصصی

5.

سمینار های تخصصی و کارگاه های آموزشی با حضور سخنرانان صنعت گردشگری و هتلداری در محل همایش های نمایشگاه هتلیتی شو برگزار خواهد شد.