Skip to content

چرا هتلیتی شو؟

    با توجه به اهمیت و جایگاه صنعت هتلداری به عنوان بخشی مهم و جدا نشدنی از صنعت گردشگری، باید گفت که برگزاری نمایشگاه های تخصصی این صنعت و معرفی زمینه ها و فرصت های صنعت هتلداری در ایران، یکی از بهترین راهکار های توسعه و رشد وضیعت اقتصادی هتلداران و ارتقاء دانش فعالان صنعت می باشد. هتلیتی شو زایده ی فعالان هتلداری ایران با هدف ایجاد بستری مناسب و درخور جهت معرفی کالا و خدمات مطمئن ایرانی و خارجی به هتلداران و فعالان محترم این صنعت، شکل گرفته است. ماموریت نمایشگاه هتل و مهمان نوازی ، HOTELITYSHOWبرگزاری رویدادی تخصصی و بین المللی جهت کسب سهم بازار در منطقه خاورمیانه می باشد.

هتلیتی 2019
0
شماره خفن
0
شماره خفن
0
شماره خفن
0
شماره خفن